تب‌های اولیه

ازدواج
17% (68 رای)
بیکاری
39% (153 رای)
اعتیاد
11% (44 رای)
اختلافات خانوادگی و طایفه ای
4% (17 رای)
فقر
22% (85 رای)
نبود امکانات رفاهی
6% (23 رای)
سایر...
1% (3 رای)
تمام آرا: 393