تب‌های اولیه

عالی
55% (43 رای)
خوب
21% (16 رای)
متوسط
8% (6 رای)
نیاز به تلاش بیشتر
17% (13 رای)
تمام آرا: 78