تب‌های اولیه

عالی
57% (85 رای)
خوب
17% (25 رای)
متوسط
7% (10 رای)
نیاز به تلاش بیشتر
19% (28 رای)
تمام آرا: 148