تازه های سایت

سید قدرت الله بیعت اصل
15% (287 رای)
علیمراد جعفری
2% (41 رای)
غلامرضا تاجگردون
29% (566 رای)
سید قدرت حسینی
44% (859 رای)
سید یعقوب زراعت کیش
5% (93 رای)
اردلان زینل زاده
4% (69 رای)
سایر گزینه ها
1% (18 رای)
تمام آرا: 1933