تازه های سایت

نادر گرامی
4% (52 رای)
بهادر دارسنج
0% (1 رای)
سید رضا حسینی
34% (418 رای)
سید نادر حسینی
5% (67 رای)
هما آذر بخت
2% (20 رای)
فاطمه عباسی
1% (8 رای)
ایمان کرمی
4% (46 رای)
ابراهیم ظفری
12% (149 رای)
محمد جعفر نجاتی
1% (9 رای)
ایمان حبیبی
0% (4 رای)
صلاح الدین صادقیان
2% (25 رای)
علی بینا علیزاده
12% (144 رای)
عابدین قبادی
7% (91 رای)
حمید خلیلی پور
1% (11 رای)
کیانوش کمایی
3% (36 رای)
صادق امیری
3% (31 رای)
مهران امینی
2% (19 رای)
مهدی قیصری
2% (23 رای)
سایر نامزدها
6% (68 رای)
تمام آرا: 1222